Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα – Τόμος Β

vol_B_GR
pi – SYSTEMS

Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα – Στατική και δυναμική ανάλυση

Στο βιβλίο, μέσα από 435 έγχρωμες σελίδες μεγέθους Α4 αντιμετωπίζεται το αντικείμενο των κανονισμών EC0, EC2, EC8, η εφαρμογή τους στην πράξη και ο προσδιορισμός της τάξης μεγέθους των διαφόρων μεγεθών. Το βιβλίο προσπαθεί να γεφυρώσει την κλασική στατική, που είχε δημιουργηθεί με βάση τους υπολογιστικούς περιορισμούς της εποχής της, δηλαδή τη δουλειά κυρίως με το “χέρι”, με τη σύγχρονη στατική, δηλαδή τη δουλειά κυρίως με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Β

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 2 σε μορφή PDF.

book-b-img-2-4
book-b-img-3

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Β

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 3 σε μορφή PDF.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Β

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 4 σε μορφή PDF.

book-b-imag-4
kef-4-img

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Β

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 4 σε μορφή PDF.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Β

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 5 σε μορφή PDF.

kef-5-img

41

Χρoνια εμπειρiας

Επισκεφτείτε τo νέo μας e-shop

Κέντρο Εκπαίδευσης

Επισκεφτείτε τo κέντρο εκπαίδευσης για δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό