Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα – Τόμος Α

vol_A_GR
pi – SYSTEMS

Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα – Η τέχνη της κατασκευής και η μελέτη εφαρμογής

Στο βιβλίο, μέσα από 300 έγχρωμες σελίδες μεγέθους Α4 αντιμετωπίζεται το αντικείμενο της κατασκευής και της μελέτης εφαρμογής σκελετού αντισεισμικών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με πλήθος παραδειγμάτων, που αποδίδονται ρεαλιστικά σε περισσότερες από 150 εικόνες και κατασκευαστικά σχέδια.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Α

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 1 σε μορφή PDF.

book-a-img
kef-2-img

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Α

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 2 σε μορφή PDF.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Α

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 3 σε μορφή PDF.

kef-3-img
kef-4-img

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Α

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 4 σε μορφή PDF.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΤΟΜΟΣ Α

Δείτε ένα δείγμα του
Κεφαλαίου 5 σε μορφή PDF.

kef-5-img

41

Χρoνια εμπειρiας

Επισκεφτείτε τo νέo μας e-shop

Κέντρο Εκπαίδευσης

Επισκεφτείτε τo κέντρο εκπαίδευσης για δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό