HoloBIM Construct

HoloBIM-Construct
pi – SYSTEMS

Το HoloBIM Construct, είναι ένα αυτόνομο λογισμικό για την αποδοτική μοντελοποίηση της κτιριακής πληροφορίας (Building Information Modeling) και προμέτρησης των υλικών και εργασιών.

Εξασφαλίζει ότι το εικονικό μοντέλο του κτιρίου θα συνεργάζεται δυναμικά με τις προμετρήσεις και σχεδιάσεις κατά την πορεία της μελέτης εφαρμογής. Έτσι, οι ποσότητες των υλικών και εργασιών υπολογίζονται κατευθείαν από το κτιριακό μοντέλο. Εχει ταχύτατη περιγραφή του σκελετού και των άλλων δομικών στοιχείων (τοίχων, σενάζ, κουφωμάτων, επιχρισμάτων, δαπέδων, ντουλάπων) του κτιρίου με ευφυή και αυτοματοποιημένα, εργαλεία. Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του χώρου της κατασκευής όπως σε μηχανικούς, κατασκευαστές, εργολάβους και προμηθευτές.

Μελέτη Εφαρμογής,
με ένα πραγματικό BIM λογισμικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ
Ο μηχανικός περιγράφει τον σκελετό και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία στην φυσική τους μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα είναι σχέδιο 2D και 3D ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται και διορθώνονται αμέσως τα λάθη κατά την εισαγωγή.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Η γεωμετρία και η συνέχεια των χώρων ανιχνεύεται αυτόματα, οι τοίχοι προσαρμόζονται στο δομικό σκελετό, τα κουφώματα ‘γνωρίζουν’ την ακριβή θέση τους στο χώρο και η θερμομόνωση με τους σοβάδες αποτελούν φυσικές οντότητες του φορέα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ
Το HoloBIM δημιουργεί όλες τις τομές αυτόματα τόσο σε 2D όσο και σε 3D. Ο Μηχανικός δίνει λογικές εντολές για την δημιουργία των υψομέτρων και των διαστάσεων τόσο στις τομές όσο και στις κατόψεις

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
Το HoloBIM Construct περιέχει πάνω από 100 διαφορετικούς τύπους τοίχων, για κάθε περίπτωση κτιρίου και περιβάλλοντος. Ο μηχανικός μπορεί να τους τροποποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου, ή να δημιουργήσει έναν εντελώς νέο τύπο τοίχου, συνδυάζοντας στρώσεις υλικών.

ΕΥΦΥΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Ως δυναμικά στοιχεία, οι τοίχοι αναγνωρίζουν το σημείο τομής τους με κάποιον άλλο τοίχο, και προσαρμόζουν αυτόματα την λεπτομέρεια του σημείου ένωσής τους. Ολα τα δομικά στοιχεία προσαρμόζονται αυτόματα σε οποιαδήποτε τροποποίηση της γεωμετρίας των τοίχων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Το HoloBIM Construct περιέχει μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη ανοιγμάτων. Κάθε τύπος πόρτας και παραθύρου έχει τις δικές του ιδιότητες ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή στις ανάγκες κάθε μελέτης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Κάθε ιδιότητα του κουφώματος, για παράδειγμα το πλάτος του ανοίγματος ή το ύψος πρεκιού ή το πάχος της κάσας ή ακόμα και το υλικό της ποδιάς, μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Οι διαστάσεις των δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων προσαρμόζονται αυτόματα κατά την εισαγωγή της θερμομόνωσης. Μπορούμε να επεξεργαστούμε την θερμομόνωση( υλικό, πάχος κτλ), σε επίπεδο κτιρίου, ορόφου, και μεμονωμένου δομικού στοιχείου.

GROSS BETON
Έχουμε την δυνατότητα περιγραφής μη φερόντων πλακών από Gross Beton. Οι πλάκες αυτές προσμετρώνται αναλυτικά, για τον υπολογισμό του τελικού κόστους κατασκευής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΒΑΔΩΝ
Γνωρίζοντας αναλυτικά την γεωμετρία κάθε επιφάνειας, το HoloBIM μπορεί να δημιουργήσει το επίχρισμα του κτιρίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλες οι προμετρήσεις ενημερώνονται αυτόματα με κάθε τροποποίηση του σοβά του κτιρίου.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η περιγραφή στου κτιρίου χωρίζεται σε 6 φάσεις κατασκευής : Σκελετός, γρο-μπετον, τούβλα, κάσες, επιχρίσματα, τελική. Η απεικόνιση κάθε φάσης γίνεται πολύ εύκολα με την αντίστοιχη επιλογή από το μενού ‘εργαλεία’.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Όλες οι ποσότητες υλικών και εργασιών υπολογίζονται αναλυτικά ανά όροφο και ανά κατηγορία δομικών στοιχείων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Με την βοήθεια των αναλυτικών προμετρήσεων και τον καθορισμό των τιμών μονάδων καθε υλικού και εργασίας μπορούμε να έχουμε αναλυτικά τον υπολογισμό κόστους της κατασκευής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ο μηχανικός με απλές κινήσεις τοποθετεί τα σχέδιά του μέσα στο χαρτί. Πέραν των 2D ξυλοτύπων και τομών της μελέτης, μπορεί να τοποθετήσει και τις 3D απόψεις της μελέτης, αλλά και οποιαδήποτε άλλα σχέδια CAD ή ακόμα και αρχεία φωτογραφιών.

41

Χρoνια εμπειρiας

Επισκεφτείτε τo νέo μας e-shop

Κέντρο Εκπαίδευσης

Επισκεφτείτε τo κέντρο εκπαίδευσης για δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό