Player Υψηλής Ευκρίνειας


Για να παρακολουθήσετε τo video πρέπει να έχετε εγκατεστημένη
την τελευταία έκδοση του Adobe Flash Player.
Κάντε κλικ στο "downoload now" για να τον εγκαταστήσετε.

Πρέπει επίσης να έχετε ενεργοποιημένη την javascript.

Οδηγίες

Για να κλείσετε τον player πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του video player.
Μπορείτε να δείτε το video σε όλη την οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί που βρίσκεται στην μπάρα στο κάτω μέρος του player.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει δυσκολία να παρουσιάσει το video χωρίς διακοπές δοκιμάστε τον Player Χαμηλής Ευκρίνειας

PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΩΔΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ)

Πως μπορώ να περιγράψω μία πλάκα προβόλου;

Αρκεί να περιγράψω τις ελεύθερες παρυφές που ορίζουν τον πρόβολο και με δεξί κλικ στο mouse επιλέγω εφαρμογή. Κατόπιν επιλέγοντας δημιουργία πλάκας και με απλή κατάδειξη με αριστερό κλικ μέσα στην περιοχή που ορίζεται η πλάκα επιτυγχάνεται η δημιουργία.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να αποφεύγεται το κλείσιμο του προβόλου με 4 γραμμές διότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην περιγραφή του φορέα.

 

Στην παρακάτω οθόνη το πρόγραμμα κάνει overlap στις πλάκες. Δηλαδή εάν κάνετε μια επιπλέον γραμμή ελεύθερης παρυφές μεταξύ Π6-Π7 με επιλογή μιας πλάκας θα παρατηρήσετε ότι η μια πλάκα πέφτει στην άλλη Αυτό δυσκολεύει το χρήστη, σε περίπτωση που θέλει να περιγράφει το φανάρι μιας σκάλας. Γιατί συμβαίνει αυτό;

 

 

Το πρόγραμμα σχεδιάζει έτσι τις πλάκες σε περίπτωση που αυτές χωρίζονται με ελεύθερη παρυφή, για να ικανοποιούνται οι ζητούμενες σχετικές υπερκαλύψεις πλακών (βρισκόμενες σε υψομετρική διαφορά κλπ)!

Βέβαια ο κανόνας είναι ο εξής -> Η υπερκάλυψη θα συμβεί εάν:

  • Οι ελεύθερες παρυφές απέχουν απόσταση μικρότερη ή ίση με την τρέχουσα έλξη (0.05)

  • Κείνται στις εκατέρωθεν παρειές τοιχίου ή δοκού ή τοίχου κλπ

Επομένως για να φτιάξει κανείς το φανάρι της σκάλας (που ούτως ή άλλως θα πρέπει να είναι > 0.05) θα πρέπει να μειώσει την έλξη σε μικρότερη τιμή (από το Menu Έλξη -> Μέγεθος Βήματος Έλξης)

Που μπορώ να δηλώσω εάν κάποιος όροφος είναι απόληξη κλιμακοστασίου;

Αυτό που μπορώ να κάνω είναι: ή να τον δώσω σαν έναν ενιαίο πρόβολο (Π6 στο παράδειγμα) με τεθλασμένη την παρυφή ή να τον δώσω σαν περισσότερους τετράπλευρους προβόλους (Π7 και Π8 στο παράδειγμα). Αυτό που είναι σωστό να κάνω είναι, να δώσω περισσότερους τετράπλευρους προβόλους (Π7 και Π8 στο παράδειγμα). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Π6 δίνει ισοδύναμο άνοιγμα προβόλου ίσο με l=1.87m, αναγκαίο πάχος πλάκας h=18cm, As,req=5.92cm2 και πρόσθετα σίδερα στη στήριξη Φ8/10, ενώ η Π7 έχει άνοιγμα l=2.12m, αναγκαίο πάχος πλάκας h=20cm, As,req=8.16cm2 και πρόσθετα σίδερα στη στήριξη Φ10/11.

Παρατήρηση: Αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε τραπεζοειδές μπαλκόνι ανοίγματος π.χ. στο ένα άκρο 1.0m και στο άλλο 2.0m και σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσουμε περισσότερες από μία πλάκες ώστε να προσεγγίσουμε καλύτερα το πρόβλημα.

 

 

 

 

Που μπορώ να δηλώσω εάν κάποιος όροφος είναι απόληξη κλιμακοστασίου;

Εάν δεν είναι επιλεγμένο το check box κανονικός όροφος, τότε το πρόγραμμα καταλαβαίνει ότι ο όροφος αυτός δεν είναι ενεργός ως προς τους ελέγχους που αφορούν την συμμετοχή του στον ικανοτικό (πχ επάρκεια τοιχείων και θέση τοιχείων ).Ειδικά δε για την τελευταία στάθμη το πρόγραμμα σε περίπτωση που αποχαρακτηριστεί ο όροφος τη θεωρεί ως απόληξη κλιμακοστασίου με τις ανάλογες από τον κανονισμό απαλλαγές.

Πως σχηματίζουμε οπή μέσα σε πλάκα;

Μέσα στην ήδη σχεδιασμένη πλάκα, με την εντολή ελεύθερη παρυφή, σχεδιάζουμε μια πλάκα με 4 ελεύθερες παρυφές η οποία θα έχει τις διαστάσεις και τη θέση της οπής.

Κατόπιν πατώντας το εικονίδιο οπή μέσα στην πλάκα που μόλις σχεδιάσαμε ,αυτή εξαφανίζεται και απομένει η πρώτη σχεδιασμένη πλακά με την οπή σε κάποιο σημείο της επιφανείας της.

Προσοχή Σε περίπτωση όπου η οπή έχει διαστάσεις όπου υπάρχει περίπτωση να επηρεάζεται η στατική λειτουργία της πλάκας τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δημιουργήσει τα επιμέρους κατάλληλα συστήματα πλακών έτσι ώστε η στατική ισορροπία του συστήματος να είναι κατάλληλη.

 

 

 

 

 

Η εισαγωγή διαγώνιας ράβδου στο σκελετό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

  • Εισαγωγή κόμβων - ράβδων στις επιλύσεις και μέσα από το 3D χωρικό μοντέλο.

  • Εισαγωγή ράβδου μέσα από την δημιουργία του ορόφου.

1ος Τρόπος : Εισαγωγή κόμβων - ράβδων στις επιλύσεις και μέσα από το 3D χωρικό μοντέλο.

Δημιουργία νέων κόμβων-ράβδων
Με την επιλογή Εισαγωγή κόμβου έχουμε την δυνατότητα αφού δημιουργήσουμε νέους κόμβους στην συνεχεία αυτοί να ενωθούν μέσω ράβδων. Η εισαγωγή γίνεται επιλέγοντας μια υπάρχουσα ράβδο και στην συνεχεία επιλέγοντας την εισαγωγή κόμβου όποτε και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διάλογου όπου και καθορίζουμε το σημείο εισαγωγής του κόμβου πάνω στην ράβδο.

Όταν και οι δυο κόμβοι που αποτελούν τα άκρα της νέας ράβδου έχουν δημιουργηθεί μπορούμε να τους επιλέξουμε και του δύο μαζί έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το εικονίδιο εισαγωγή νέας ράβδου.

Κάθε ράβδος ή κόμβος που δημιουργείται έχει τις δικές του ιδιότητες. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει αυτές τις ιδιότητες είτε των υπαρχόντων κόμβων και ράβδων είτε των νέων που εισάγει ο ίδιος. Επιλέγοντας για παράδειγμα έναν κόμβο, ενεργοποιείται το εικονίδιο των ιδιοτήτων.

Έχουμε την δυνατότητα να ορίσουμε τους βαθμούς ελευθερίας του κόμβου και να προσθέσουμε δυνάμεις που επιδρούν στον κόμβο σε οποιαδήποτε από τις τρεις διευθύνσεις (χ,ψ,z). Στην συνέχεια επιλέγοντας την νέα ράβδο, το εικονίδιο Ιδιότητες ενεργοποιείται και επιλέγοντας το μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες της ράβδου που δημιουργήθηκε. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να τροποποιηθούν και οι ιδιότητες μιας υπάρχουσας ράβδου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο χρήστης μεταβάλει το σκελετό του , οπότε και το χωρικό μοντέλο δημιουργείται εκ νέου, τότε οι κόμβοι και οι ράβδοι που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη διαγράφονται.

Μετά την αλλαγή των ιδιοτήτων απαιτείται επανεπιλογή του φορέα.

2ος Τρόπος : Εισαγωγή ράβδου μέσα από την δημιουργία του ορόφου.

Ενώ βρισκόμαστε στην δημιουργία ορόφου επιλέγουμε δημιουργία δοκού από την αριστερή μπάρα εργαλείων και πατάμε το εικονίδιο της διαγώνιας ράβδου.

Αμέσως εμφανίζεται το τρισδιάστατο μοντέλο της κατασκευής.

Με το πλήκτρο control πατημένο επιλέγουμε τα υποστυλώματα στο τρισδιάστατο μοντέλο, στα οποία θα εδραστεί η δοκός και αμέσως μετά εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο μπορούμε να ορίσουμε τα ύψη των 2 κόμβων της νέας δοκού.

 

 

Πατώντας ΟΚ εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να ορίσουμε το υλικό τις διαστάσεις καθώς και τα φορτία και της δοκού. Στην συνέχεια μπορούμε να δούμε στο τρισδιάστατο μοντέλο ότι η δοκός έχει σχηματιστεί (με μπλε χρώμα).

 

 

 

 

Η δοκός αυτή υπολογίζεται στον αντισεισμικό αλλά δεν διαστασιολογείται.

Πως μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω στάθμες σε μια υπάρχουσα μελέτη;

Για να προσθέσω όροφο εκ των υστέρων, πηγαίνω από την κεντρική οθόνη στο μενού παράμετροι->γεωμετρία κτιρίου. Εκεί προσθέτω όσους υπερκείμενους ή υποκείμενους ορόφους χρειάζεται και προσαρμόζω τα ύψη τους, γιατί το πρόγραμμα τους προσθέτει κάτω από τους υπάρχοντες. Επομένως πρέπει να έχω υπόψη ότι με αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά καταργείται το υπόγειο και η θεμελίωση.

Γιατί πρέπει να δώσω το τοιχίο σαν σύνθετο στοιχείο αφού είναι το ίδιο αν το δώσω σαν τοιχίο και μάλιστα όταν το δώσω σαν τοιχίο είναι και πιο απλό το σχέδιο. Εξάλλου η πολεοδομία δεν ζητάει σύνθετα στοιχεία.

 

 

Πράγματι, στον ξυλότυπο της μελέτης για το πολεοδομικό γραφείο το μεν απλό τοιχίο έχει μία ταμπέλα ενώ το τοιχίο σαν σύνθετο στοιχείο, έχει τέσσερεις. Και οι τέσσερεις όμως ταμπέλες είναι απαραίτητες εφόσον ο ξυλότυπος που δημιουργείται δεν είναι μόνο για τυπικούς λόγους αλλά προορίζεται και για την κατασκευή του κτιρίου.

(α) Το όνομα του σύνθετου τοιχίου Σ2, χρειάζεται για να γίνεται η επιλογή και οι τροποποιήσεις των συνολικών διαστάσεών του π.χ. του πάχους.

Τα στοιχεία με τα οποία θα δοθεί και θα υλοποιηθεί το σιδέρωμα του κτιρίου είναι τρία:
(α) ο κορμός Τ2 του Σ2
(β) το αριστερά ακραίο-κολωνάκι a0-2 του Σ2
(γ) το δεξί ακραίο-κολωνάκι a2-0 του Σ2

Τα 3 παραπάνω ονόματα τα χρειάζεται ο σιδεράς για να γράψει την παραγγελία, να κόψει και να πακετάρει τα σίδερα, αλλά και ο μηχανικός τα χρειάζεται για να μπορεί να τα καλέσει και να αλλάξει τις ιδιότητές τους π.χ. τις διαστάσεις, τις ράβδους, τα τσέρκια κ.τ.λ.

 

 

Παρατήρηση: Μπορώ να μετατρέψω το Σ2 σε απλό τοιχίο επιλέγοντας στην εισαγωγή με δεξί πλήκτρο του mouse ‘αποσύνθεση’ καθώς επίσης και αντίστροφα, να μετατρέψω το K1 σε σύνθετο στοιχείο, επιλέγοντας με δεξί πλήκτρο του mouse ‘σύνθεση’.

Θέλω να δώσω ένα γάμμα υποστύλωμα που αποτελείται από δύο τοιχία. Μέχρι σήμερα έδινα δύο ανεξάρτητα τοιχία και το πρόγραμμα έκανε όλη την δουλειά πολύ καλά. Τώρα, δημιουργεί δύο σύνθετα τοιχία που μόνο μπέρδεμα δημιουργούν.

 

 

Δεν είναι σωστή ούτε η πρώτη περίπτωση ούτε η δεύτερη επειδή δεν εξυπηρετούν το σιδέρωμα. Στη συμβολή των τοιχίων δεν υπάρχουν 2 ορθογωνικά ακραία υποστυλώματα αλλά μόνο ένα, γωνιακό, όπως φαίνεται στις 2 επόμενες σωστές λύσεις.

 

 

1η λύση (αποδεκτή): Μη τυποποιημένο σύνθετο στοιχείο:

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγουμε τα δύο απλά τοιχία Κ1 και Κ2 μαζί και ζητούμε ‘σύνθεση’, τότε δημιουργείται το σύνθετο στοιχείο Σ1-2 * οπότε το κατασκευαστικό σχέδιο του γάμμα υποστυλώματος δημιουργείται πλήρες. Η ατέλεια αυτής της λύσης οφείλεται στην αδυναμία άμεσης τροποποίησης των διαστάσεων του γάμμα στοιχείου π.χ. αύξηση του πάχους του ενός σκέλους. Για να αλλάξει μία οποιαδήποτε διάσταση του στοιχείου, πρέπει να γίνει πρώτα ‘αποσύνθεση’ του Σ1-2*, να αλλάξει η διάσταση της διάστασης του κάθε τοιχίου και στη συνέχεια να γίνει πάλι ‘σύνθεση. των δύο τοιχίων.

Παρατήρηση: ο αστερίσκος δίπλα στο όνομα του στοιχείου Σ1-2* υποδηλώνει ότι πρόκειται για στοιχείο που έχει προκύψει από χειροκίνητη σύνθεση, δηλαδή υποδηλώνει ότι το στοιχείο Σ1-2* δεν είναι τυποποιημένο σύνθετο στοιχείο.

2η λύση (συνιστάται): Τυποποιημένο σύνθετο στοιχείο:

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λύση αυτή δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με την προηγούμενη λύση, δεν έχει όμως το μειονέκτημά της. Η τροποποίηση των διαστάσεων της γάμα διατομής γίνεται κατευθείαν χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνει πρώτα ‘αποσύνθεση’.

Παρατήρηση: Δίπλα στο όνομα του στοιχείου Σ1-2 δεν υπάρχει αστερίσκος που υποδηλώνει ότι πρόκειται για τυποποιημένο σύνθετο στοιχείο.

Θέλω να δώσω ένα ασανσέρ και δίπλα του να επεκτείνω το ένα τοιχίο, τι πρέπει να κάνω;

Θα δοθεί πρώτα το ασανσέρ ως τυποποιημένη διατομή, στη συνέχεια θα δοθεί το πρόσθετο κομμάτι του τοιχίου, αμέσως μετά θα γίνει αποσύνθεση του ασανσέρ και τέλος θα γίνει σύνθεση όλων των στοιχείων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις:

(1)      Το τελικό στοιχείο που προκύπτει δεν είναι τυποποιημένο, θα μπορούσε επομένως να δοθεί το ασανσέρ και με επιμέρους τοιχία.
(2)      Για να μπορέσει να αποτελέσει ένα στοιχείο, κομμάτι του σύνθετου, πρέπει να δοθεί σαν τοιχίο έστω και αν δεν είναι διαμήκες, όπως το Κ4.
(3)      Στο σύνθετο στοιχείο Σ1-2-3-4* έχει τέσσερα ακραία υποστυλώματα, δύο ορθογωνικά, ένα γάμα και ένα ταυ.

Τελικά, πότε πρέπει να δίνουμε τοιχία και πότε σύνθετα στοιχεία;

Η χρήση των απλών τοιχίων προορίζεται μόνο για την δημιουργία μη τυποποιημένων σύνθετων διατομών όπως του προηγούμενου παραδείγματος ή του επόμενου παραδείγματος.

Στους ξυλοτύπους πρέπει να υπάρχουν μόνο σύνθετα στοιχεία.

Παρατηρήσεις:

(1)    Μόνο για λόγους συμβατότητας παλιών μελετών, υποστηρίζονται ακόμα στους ξυλοτύπους και απλά τοιχία.
(2)    Τα αποτελέσματα τόσο των επιλύσεων όσο και των διαστασιολογήσεων είναι τα ίδια, είτε έχουμε χρησιμοποιήσει απλά τοιχία είτε σύνθετα στοιχεία.

 

 

Πως δημιουργούμε πέδιλα κάτω από σύνθετα στοιχεία;

Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνουμε στα απλά υποστυλώματα. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν το σύνθετο στοιχείο και δημιουργεί (αυτόματα ή με την επιλογή του χρήστη) ένα ενιαίο πέδιλο το οποίο φορτίζει με την συνισταμένη δύναμη και τις συνισταμένες ροπές.

Το πέδιλο του ασανσέρ σε κάτοψη

 

Το πέδιλο του ασανσέρ σε 3 D αναπαράσταση

 

Οι τάσεις εδάφους κάτω από το πέδιλο του ασανσέρ

 

Ο οπλισμός του πεδίλου και των στοιχείων του ασανσέρ

Πως σχεδιάζω σκάλα ;

Πηγαίνοντας στο μενού σκελετός –σκάλα – δημιουργία σκάλας και δίνουμε τη γραμμή ανάβασης της σκάλας συμφώνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο.


Πως μοντελοποιώ τη σκάλα;

Εφόσον έχουμε σχεδιάσει τη σκάλα την επιλεγούμε με δεξί κλικ και επιλεγούμε δημιουργία μοντέλου σκάλας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε επεμβάσεις στο μοντέλο της σκάλας επιλέγουμε την κεκλιμένη δοκό και κλικαρουμε στη ράβδο του στερεού της σκάλας. Εκεί μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στις στηρίξεις της κάθε μιας ράβδου που αποτελεί τη σκάλα.Πως μπορούμε να προσομοιώσουμε πισίνα με το στερεοστατικά.

Μπορούμε με το πρόγραμμα να κάνουμε μια προσομοίωση πισίνας.

Αρχικά δίνουμε από τη γεωμετρία κτιρίου δυο ή τρεις υπόγειες στάθμες με σκοπό να έχουμε ετοίμους τους κόμβους, οι οποίοι θα μας χρειαστούν στη συνέχεια για να εφαρμόσουμε τα οριζόντια επικόμβια φορτία.

Κατόπιν σχεδιάζουμε την πισίνα δίνοντας τοιχία στατικώς ενεργά 2ή 2.5 μ και συμπληρώνοντας τα κενά με τοιχία πλήρωσης. Ο πάτος της πισίνας θα είναι κοιτόστρωση με το ύψος των συνδ. δοκαριών ίσο με το πάχος της πλάκας. Κατόπιν πριν κάνουμε αντισεισμική επίλυση του φορέα επιλεγούμε έναν ένα τους κόμβους και δίνουμε την οριζόντια φόρτιση με σκοπό να προσομοιάσουμε την τριγωνική κατανομή των γεωστατικών τάσεων. Δίνουμε μόνο τις γεωστατικές τάσεις γιατί η δυσμενέστερη περίπτωση είναι αυτή με την πισίνα άδεια.
Προσοχή όμως , σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε ξανά στατική επίλυση του φορέα γιατί π.χ. αλλάξαμε την διάσταση ενός τοιχίου τότε οι οριζόντιες φορτίσεις θα έχουν χαθεί και θα πρέπει να τις ξαναδώσουμε.


Για πισίνες μεγάλων διαστάσεων και πολύπλοκης κάτοψης συνιστάται η χρησιμοποίηση κάποιου εξειδικευμένου προγράμματος.

Πώς δίνω ανισοσταθμία σε πλάκα/πλάκες του ίδιου ορόφου;

Επιλέγω την πλάκα που θέλω να υποβιβάσω ή να ανεβάσω και κάνοντας δεξί κλικ ιδιότητες πηγαίνω κλίση . εκεί επιλέγω τη δυνατότητα με δυο σημεία και μια κλίση. Επιλέγω δυο σημεία πάνω στη κάτοψη της πλάκας που εμφανίζεται και κατόπιν στο Δz δίνω την υψομετρική διαφορά της συγκεκριμένης πλάκας από τις υπόλοιπες. Προσοχή όμως η υψομετρική διαφορά να είναι το πολύ μέχρι 1 μέτρο. Αν είναι μεγαλύτερη συνιστάται να δοθεί ως ξεχωριστή στάθμη.Έδωσα με προσοχή όλα τα στοιχεία για να αλλάξω την κλίση της πλάκας και δεν γίνεται τίποτα!

Όταν ολοκληρώσουμε τις αλλαγές σε μια πλάκα από το μενού «Κλίση», πρέπει οπωσδήποτε να πατήσουμε «Εφαρμογή» για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές από το πρόγραμμα.

end faq